123... 14
   
Dodaj do porównania NN (L) Indeks Surowców ZGR +43,38% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +40,89% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +39,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Growth Leaders ZGR +38,10% inne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Polskich PL +29,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących ZGR +26,98% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +22,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR +18,91% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +17,07% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania BPS Momentum Akcji (w likwidacji) PL +16,87% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Surowców Globalny ZGR +15,27% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych ZGR +14,41% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu PL +12,85% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek PL +12,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +10,11% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych ZGR +9,97% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR +9,81% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.B ZGR +9,19% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR +8,63% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje: Turcja ZGR +8,59% akcyjne 7 Kup
123... 14