123... 14
   
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR +8,63% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia ZGR +6,25% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +22,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Surowców Globalny ZGR +15,27% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych ZGR +14,41% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR +9,81% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR +18,91% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +1,32% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny PL -1,11% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +10,11% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Indeks Surowców ZGR +43,38% inne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej ZGR +6,84% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +17,07% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL -0,85% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych ZGR +4,01% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Japonia ZGR +5,52% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Growth Leaders ZGR +38,10% inne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Konserwatywny PL -2,77% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) ZGR +2,02% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Obligacji Plus PL -2,82% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
123... 14