123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Akcji Globalnych PL +0,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +39,55% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL +36,05% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +6,83% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +8,17% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL +15,77% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +9,01% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek PL +29,28% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR +25,88% inne 7 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +29,11% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +9,29% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -22,62% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR +3,81% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) PL +11,47% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) ZGR +9,56% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +6,16% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +16,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +4,34% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) ZGR +27,70% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) PL +12,36% dłużne 4 Kup
123... 14