123... 14
   
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Multi Factor ZGR -4,81% inne 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR -8,48% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. CASPAR Stabilny S ZGR +4,03% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Ekologicznych Europejskich PL -9,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -13,12% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej ZGR -6,57% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych ZGR -2,16% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Ultra Długoterminowych ZGR +4,60% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR -2,14% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Stabilny A ZGR +3,82% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych ZGR +3,07% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Krótkoterminowy ZGR +7,12% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ZGR +1,08% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +6,08% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii ZGR +4,27% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ZGR -6,08% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR +8,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich ZGR +6,01% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO ESG Income ZGR +5,10% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR -2,60% akcyjne 6 Kup
123... 14