123... 14
   
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +13,13% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL +33,42% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL +36,15% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących ZGR +0,52% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR +12,95% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +10,49% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL +41,36% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL +9,01% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR -3,14% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +45,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR +17,62% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL +15,03% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR -9,14% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR +19,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR -15,28% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +41,49% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR +21,86% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Nowych Technologii PL +12,16% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rynków Wschodzących ZGR +2,77% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek ZGR +25,80% akcyjne 6 Kup
123... 14