123... 14
   
Dodaj do porównania GENERALI Akcje Wzrostu ZGR -13,46% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -13,12% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Ekologicznych Europejskich PL -9,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR -8,48% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej ZGR -6,57% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ZGR -6,08% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Multi Factor ZGR -4,81% inne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR -2,60% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych ZGR -2,16% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR -2,14% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Globalnych PL -0,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +0,85% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ZGR +1,08% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Obligacji Rynków Wschodzących ZGR +1,46% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +2,21% inne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju ZGR +2,60% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rynków Wschodzących ZGR +2,77% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Indeks Surowców ZGR +3,02% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych ZGR +3,07% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Value ZGR +3,29% dłużne 4 Kup
123... 14