123... 14
   
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej ZGR - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji ZGR - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Konserwatywny Plus ZGR - dłużne 4 - Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich ZGR - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Multistrategia ZGR - inne 6 - Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. CASPAR Stabilny S ZGR -5,34% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Stabilny A ZGR -5,56% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO ESG Income ZGR +4,49% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global Bond ESG ZGR +1,50% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR +0,58% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -22,62% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Małych i Średnich Spółek PL -24,21% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +8,03% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Globalny S ZGR -15,51% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Zrównoważony Azjatycki ZGR -1,08% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR -14,11% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR -15,28% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B ZGR -17,47% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich ZGR -5,57% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Ekologicznych PL -1,31% akcyjne 6 Kup
123... 14