123... 14
   
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Obligacji Rynków Wschodzących ZGR +2,66% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selektywny Akcji Polskich PL +44,10% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Konserwatywny PL +10,82% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +55,18% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Krótkoterminowych PL +22,15% dłużne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZGR +16,36% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Zrównoważony PL +33,54% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Zrównoważony PL +27,23% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Obligacji PL +11,01% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ROCKBRIDGE NEO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej ZGR +32,15% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PL +46,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Długoterminowych PL +32,01% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Balanced PL +22,27% inne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL +48,24% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Akcji PL +45,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dochodowy ZGR +9,34% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy ZGR +10,37% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji Amerykańskich ZGR +23,34% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych ZGR +11,16% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond ZGR +9,76% dłużne 4 Kup
123... 14