123... 14
   
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +12,37% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL +34,83% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL +36,46% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących ZGR +6,97% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR +14,89% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +20,78% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL +29,03% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL +22,50% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +30,12% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +43,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR +28,95% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL +18,46% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR +5,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR +19,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR +8,70% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +42,64% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR +6,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Nowych Technologii PL +11,36% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rynków Wschodzących ZGR +6,46% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek ZGR +23,23% akcyjne 6 Kup
123... 14