123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Akcji Globalnych PL +13,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji MiŚ Spółek ZGR +37,11% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL +30,42% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +5,92% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +7,16% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL +14,58% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +15,80% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek PL +21,34% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR +11,12% inne 7 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +20,94% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +17,13% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -13,12% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR +8,67% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych PL +9,40% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dochodowy ZGR +8,95% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +18,96% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +12,17% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +4,02% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji ZGR +9,37% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Obligacji PL +7,00% dłużne 4 Kup
123... 14