123... 14
   
Dodaj do porównania ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ZGR -17,89% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -13,12% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR -8,48% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii ZGR -8,30% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej ZGR -6,57% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Multi Factor ZGR -4,81% inne 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR -2,14% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych ZGR +0,48% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Ekologicznych Europejski PL +0,80% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ZGR +1,08% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Obligacji Rynków Wschodzących ZGR +1,46% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +2,21% inne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Indeks Surowców ZGR +3,02% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych ZGR +3,06% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych ZGR +3,07% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Małych i Średnich Spółek PL +3,61% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Strategii Dłużnych PL +3,75% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Stabilny A ZGR +3,82% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +4,02% inne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. CASPAR Stabilny S ZGR +4,03% mieszane 4 Kup
123... 14