123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +5,92% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Konserwatywny PL +6,77% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +7,16% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny Plus PL +6,90% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny PL +7,27% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Ostrożnego Inwestowania PL +6,68% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Ochrony Kapitału PL +10,10% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Trezor ZGR +6,94% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji Korporacyjnych PL +6,95% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Konserwatywny Plus PL +6,25% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji PL +6,27% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy ZGR +9,98% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +7,05% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych ZGR +10,78% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych PL +9,40% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR +4,27% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Krótkoterminowy PL +6,14% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GENERALI Korona Dochodowy PL +9,48% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Konserwatywny PL +10,14% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GOLDMAN SACHS Krótkoterminowych Obligacji PL +7,03% dłużne 3 Kup
123... 14