123... 14
   
Dodaj do porównania ESALIENS Konserwatywny Plus ZGR - dłużne 4 - Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR -7,38% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR +3,53% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Surowców ZGR -4,71% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -26,98% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych ZGR +4,45% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Ultra Długoterminowych ZGR +4,60% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Emerging Markets Opportunities ZGR -7,03% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR -9,28% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. CASPAR Stabilny S ZGR +2,22% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Stabilny A ZGR +1,84% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Ekologicznych Europejskich PL -9,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Krótkoterminowy ZGR +7,12% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +6,86% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO ESG Income ZGR +4,49% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Zrównoważony Azjatycki ZGR +1,70% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Małych i Średnich Spółek PL -24,21% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Akcji Europejskich S ZGR +0,49% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +9,06% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Strategii Mieszanych ZGR +10,72% mieszane 6 Kup
123... 14