123... 15
   
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich ZGR - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Multistrategia ZGR - inne 6 - Kup
Dodaj do porównania C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible ZGR +2,49% mieszane 5 - Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej ZGR - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji ZGR - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Konserwatywny Plus ZGR - dłużne 4 - Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B ZGR -33,67% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Nowych Technologii PL -24,26% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Strategii Dłużnych PL -8,90% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -34,07% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Zrównoważony Azjatycki ZGR -13,96% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR -45,61% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Rynków Wschodzących ZGR -24,05% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych ZGR -9,19% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL -14,21% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR -24,53% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Obligacji PL -11,93% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania NOVO Papierów Dłużnych PL -0,28% dłużne krótkoterminowe 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -26,50% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ESG ZGR -5,68% dłużne 5 Kup
123... 15