123... 13
   
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL +37,65% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +92,21% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji PLUS PL +67,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +2,57% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +2,55% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL +22,44% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +55,23% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL +106,22% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR -0,43% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +61,74% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +114,53% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR +44,31% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR +8,61% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +30,72% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +45,40% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +72,13% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ZGR +21,14% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR +62,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL +4,30% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Małych Spółek Europejskich ZGR +54,77% akcyjne 6 Kup
123... 13