123... 13
   
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL -0,16% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania NN Konserwatywny PL +1,70% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Konserwatywny Plus PL +1,80% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Niskiego Ryzyka PL +0,97% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Obligacji Globalny PL +0,86% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +2,57% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Generali Aktywny Dochodowy PL +5,07% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL +2,92% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Papierów Dłużnych PL +3,34% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych PL +5,27% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji PL +2,40% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Krótkoterminowych Obligacji PL +4,08% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +2,55% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Skarbowych PL +1,96% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Długoterminowych PL +2,90% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Skarbowych PL +2,80% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +3,12% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Oszczędnościowy PL +4,47% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Konserwatywny PL +5,11% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL +2,31% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
123... 13