123... 14
   
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Multi Factor ZGR -3,57% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -21,00% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR -7,46% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Polskich Innowacji PL +5,82% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR +7,57% inne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Multistrategia ZGR +8,59% inne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Stabilny Globalnej Dywersyfikacji ZGR +7,53% inne 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +0,85% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR -6,87% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL +5,66% inne 4 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Indeks Surowców ZGR -7,47% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR -12,48% inne 7 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Balanced PL +17,54% inne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR +4,22% inne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +9,06% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR +11,39% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL +11,16% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +6,84% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +10,90% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL +12,07% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
123... 14