123... 14
   
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych PL +9,06% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Obligacji PL +10,01% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Konserwatywny PL +9,98% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT GreenStars ZGR +22,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Global Growth Trends ZGR +35,90% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Akcji PL +33,64% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Stabilnego Wzrostu ZGR +16,92% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selektywny Akcji Polskich PL +38,15% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selective Equity ZGR +12,61% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Ostrożnego Inwestowania PL +8,01% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji Korporacyjnych PL +8,43% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji PL +9,15% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Makroalokacji ZGR +15,79% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych ZGR +5,48% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalny Akcji ZGR +12,77% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR +4,22% inne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR +3,64% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Rynków Wschodzących ZGR +4,51% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL +44,46% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR -2,60% akcyjne 6 Kup
123... 14