123... 14
   
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +56,00% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PL +44,20% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Długoterminowych PL +32,01% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Balanced PL +17,54% inne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) PL +13,68% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych ZGR +13,86% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji: Megatrendy ZGR +44,34% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Obligacji kat. B PL +16,08% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) PL +13,96% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +30,06% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +44,49% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Krótkoterminowych PL +22,15% dłużne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Zrównoważony PL +32,24% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Growth ZGR +44,51% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) PL +32,33% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych PL +11,68% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu PL +39,29% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL +41,31% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. QUERCUS Obligacji Skarbowych PL +12,50% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Japońskiego ZGR +38,47% akcyjne 5 Kup
123... 14