123... 14
   
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +13,76% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL +42,76% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL +42,52% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących ZGR +9,13% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR +19,49% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +22,02% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL +34,63% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL +26,40% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +24,60% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +55,18% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR +22,73% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL +19,63% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR +4,61% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR +23,16% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR +4,68% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +30,43% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR +10,11% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Nowych Technologii PL +9,35% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rynków Wschodzących ZGR +2,77% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek ZGR +34,90% akcyjne 6 Kup
123... 14