123... 14
   
Dodaj do porównania PZU Aktywny Globalny ZGR +15,09% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +4,79% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL +6,87% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL +16,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących ZGR -9,37% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR +2,99% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +4,70% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL +18,73% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL -6,80% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +2,32% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +18,92% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR +2,94% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL +4,33% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR -10,44% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR +8,74% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR -8,63% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +48,64% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR +7,34% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Nowych Technologii PL +3,81% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR BRIC ZGR -4,78% akcyjne 5 Kup
123... 14