123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Akcji Globalnych PL -3,10% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +34,56% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL +20,22% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +5,87% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +6,84% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL +10,37% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +0,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek PL +16,35% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR +2,93% inne 7 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +16,58% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +2,38% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -23,02% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR -0,06% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) PL +7,46% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) ZGR +7,08% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +1,65% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +13,16% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR -10,14% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) ZGR +15,34% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) PL +9,21% dłużne 4 Kup
123... 14