123... 14
   
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich ZGR - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Multistrategia ZGR - inne 6 - Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej ZGR - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Konserwatywny Plus ZGR - dłużne 4 - Kup
Dodaj do porównania C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible ZGR +1,68% mieszane 5 - Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji ZGR - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -23,02% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych ZGR -1,85% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Globalny S ZGR -15,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR -14,68% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Zrównoważony Azjatycki ZGR -9,57% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Emerging Markets Opportunities ZGR -11,78% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. CASPAR Stabilny S ZGR -3,36% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR -2,69% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Akcji Europejskich A ZGR -14,54% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Stabilny A ZGR -3,56% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Krótkoterminowy ZGR +5,54% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR +0,02% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selective Equity ZGR -11,99% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Małych i Średnich Spółek PL -24,21% akcyjne 6 Kup
123... 14