123... 14
   
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Multi Factor ZGR -4,81% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR +10,77% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +2,21% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Polskich Innowacji PL +15,02% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR +16,99% inne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Multistrategia ZGR +6,93% inne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Stabilny Globalnej Dywersyfikacji ZGR +8,50% inne 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +12,67% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR +11,12% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL +4,32% inne 4 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Indeks Surowców ZGR +3,02% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +4,02% inne 6 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Balanced PL +21,47% inne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR +7,52% inne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +7,05% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR +8,88% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL +8,94% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +6,08% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +9,71% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL +10,09% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
123... 14