123... 14
   
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +12,67% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +30,12% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Złota ZGR +9,57% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR +11,12% inne 7 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +17,13% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR +10,77% inne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +42,64% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +15,80% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +4,02% inne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +20,94% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +43,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynków Wschodzących ZGR +10,22% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Caspar Akcji Światowych Liderów A ZGR +13,92% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Strategii Mieszanych ZGR +7,66% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Technologii i Innowacji Globalny ZGR +23,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL +22,50% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL +38,80% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich PL +26,65% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Surowców Globalny ZGR +9,66% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcje Value ZGR +12,29% akcyjne 6 Kup
123... 14