123... 14
   
Dodaj do porównania Generali Akcji Ekologicznych PL - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Dłużny kat. B PL -3,19% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR -25,38% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR -18,84% inne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Samorządowych II PL -2,94% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego PL +0,96% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Generali Złota ZGR -13,14% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Złota ZGR -26,65% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NOVO Globalnego Dochodu (w likwidacji) PL -40,40% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Obligacji Globalny PL -3,55% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania MetLife Ochrony Wzrostu PL +0,76% mieszane 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Value Leaders PL -13,75% inne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akumulacji Kapitału ZGR +1,58% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Strategic Bond ZGR -5,97% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania NOVO Papierów Dłużnych PL -1,91% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych ZGR +6,41% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Dłużny Uniwersalny PL -2,66% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Nowych Technologii PL +11,56% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich ZGR +11,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Aktywny Akcji Globalnych ZGR +5,68% akcyjne 4 Kup
123... 14