123... 14
   
Dodaj do porównania PZU Aktywny Globalny ZGR -4,43% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +5,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL -12,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -10,24% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Amerykańskich ZGR -1,79% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR -19,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +39,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) ZGR -7,46% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL -13,99% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL +2,00% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR -37,03% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL -20,36% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR -11,22% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL -22,89% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR +18,91% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR -0,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR -0,39% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +17,07% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rosja ZGR -56,66% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR -13,58% akcyjne 6 Kup
123... 14