123... 13
   
Dodaj do porównania NN Multi Factor ZGR -1,52% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR +14,93% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR -22,25% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL +1,62% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR +29,99% inne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Optymalnego Wzrostu ZGR +6,21% inne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Stabilny Globalnej Alokacji ZGR +0,48% inne 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +47,51% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -0,73% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Global Income ZGR -6,58% inne 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Selektywny PL +15,67% inne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych ZGR -19,66% inne 5 Kup
Dodaj do porównania Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany PL -44,79% inne 5 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Plus PL +0,47% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +0,88% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR +1,63% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL +0,96% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +1,63% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL +0,89% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Oszczędnościowy PL +1,45% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
123... 13