123... 14
   
Dodaj do porównania NN Dynamiczny Globalnej Alokacji ZGR +6,47% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO ZGR +16,47% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR -4,38% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL +0,44% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR +13,98% inne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Optymalnego Wzrostu ZGR +7,91% inne 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Złota ZGR +54,05% inne 7 Kup
Dodaj do porównania NN Stabilny Globalnej Alokacji ZGR +5,28% inne 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +4,76% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -3,06% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Global Income ZGR +10,04% inne 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Selektywny PL +7,98% inne 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych ZGR -3,04% inne 5 Kup
Dodaj do porównania Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany PL -19,42% inne 4 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Plus PL +1,25% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +0,23% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR +1,99% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL +2,52% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +1,56% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL +0,79% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
123... 14