123... 13
   
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +2,65% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR +14,93% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +2,18% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +47,51% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Akcyjny PL -0,07% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO ZGR +4,54% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR +2,35% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR +13,27% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +52,51% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR -22,25% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu ZGR +0,78% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacja PL +4,63% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL +1,62% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -0,73% inne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +53,34% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Konserwatywny Plus ZGR +3,93% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +1,63% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC III Filar PL +22,03% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek ZGR +6,27% akcyjne 6 Kup
123... 13