123... 14
   
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO ZGR +16,47% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +2,71% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +2,51% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +4,76% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Akcyjny PL -3,82% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL -5,83% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO ZGR +4,65% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR +4,93% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR +29,40% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +33,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR -4,38% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Rozwiniętych ZGR +23,21% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu ZGR +5,63% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacja PL +2,92% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL +0,44% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -3,06% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +22,99% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny Plus ZGR +3,29% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +1,56% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC III Filar PL +8,77% mieszane 4 Kup
123... 14