123... 14
   
Dodaj do porównania PZU Aktywny Akcji Globalnych ZGR +6,36% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +13,05% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL +29,65% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL +47,40% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Amerykańskich ZGR +31,17% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR +42,57% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +39,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) ZGR +27,26% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL +34,92% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL +35,59% akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +42,46% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +45,38% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR +27,97% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL +32,90% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR +17,24% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR +41,43% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR +35,15% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR -10,32% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rosja ZGR +23,69% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR +29,54% akcyjne 6 Kup
123... 14