123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL +37,65% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +72,07% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji PLUS PL +60,47% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +1,19% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +1,78% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL +19,24% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +40,43% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL +72,33% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR +4,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +47,22% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +76,42% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR +49,81% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR +6,62% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +27,63% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +33,75% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +48,71% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ZGR +17,39% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR +56,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL +2,23% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Globalnych ZGR +7,68% dłużne 3 Kup
123... 14