123... 14
   
Dodaj do porównania NN Multi Factor (L) ZGR +7,28% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR +31,47% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +42,43% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL +3,96% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR +4,78% inne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Optymalnego Wzrostu ZGR +20,53% inne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Stabilny Globalnej Alokacji ZGR +5,37% inne 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +13,96% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -3,74% inne 4 Kup
Dodaj do porównania NN Indeks Surowców (L) ZGR +59,69% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Selektywny PL -0,92% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych ZGR +47,99% inne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL -0,77% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR +1,34% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL +1,35% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +0,76% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL +0,90% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Oszczędnościowy PL +3,08% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny Plus PL +2,98% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny PL +2,98% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
123... 14