123... 14
   
Dodaj do porównania UNIQA Stabilnego Wzrostu ZGR +16,85% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selektywny Akcji Polskich PL +46,44% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selective Equity ZGR +38,64% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Ostrożnego Inwestowania PL +0,40% dłużne 1 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji Korporacyjnych PL +0,45% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji PL -1,19% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Makroalokacji ZGR +23,64% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych ZGR +5,03% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalny Akcji ZGR +29,89% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR +6,96% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR +1,55% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Rynków Wschodzących ZGR +36,22% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL +51,57% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR +26,49% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Amerykańskich ZGR +34,76% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji PL +38,72% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +2,63% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR +31,47% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +0,69% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +13,96% inne 6 Kup
123... 14