123... 14
   
Dodaj do porównania PZU Aktywny Akcji Globalnych ZGR +3,29% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +17,62% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL +7,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL +22,89% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Amerykańskich ZGR +19,32% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR +3,47% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +39,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) ZGR -16,94% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL +14,20% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL +23,72% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR -1,06% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +14,21% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR +10,90% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL +8,21% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR +32,16% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR +20,86% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR +7,27% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR -23,45% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rosja ZGR +22,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR +13,83% akcyjne 6 Kup
123... 14