123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL +37,65% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +34,26% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL +36,35% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL -1,27% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +0,24% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL +10,00% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +15,41% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL +17,69% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR -15,17% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +14,28% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +5,85% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -0,85% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR +4,50% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +28,30% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +29,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +18,22% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ZGR +5,24% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR +22,70% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL -2,30% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Globalnych ZGR +0,84% dłużne 3 Kup
123... 14