123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL -7,31% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR -5,24% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL -6,99% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL -2,30% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL -0,77% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL -4,27% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR -9,11% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL -21,01% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR +4,12% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL -12,37% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR -26,88% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -25,35% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR -0,89% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +10,11% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR -6,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +22,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ZGR -5,02% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR +9,81% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL -5,28% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Globalnych ZGR -3,53% dłużne 3 Kup
123... 14