123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +7,85% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Konserwatywny PL +9,73% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +9,20% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Ochrony Kapitału PL +11,93% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Ostrożnego Inwestowania PL +9,51% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus PL +10,84% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji Korporacyjnych PL +9,21% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny Plus PL +9,44% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) ZGR +11,05% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Konserwatywny Plus PL +8,23% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny PL +9,43% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Trezor ZGR +9,70% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GENERALI Korona Dochodowy PL +11,76% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +9,90% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +10,30% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GOLDMAN SACHS Krótkoterminowych Obligacji PL +9,34% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR +14,02% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL +11,66% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych ZGR +2,86% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GENERALI Aktywny Dochodowy PL +11,54% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
123... 14