123... 15
   
Dodaj do porównania UNIQA Stabilnego Wzrostu ZGR +6,70% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selektywny Akcji Polskich PL -10,99% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selective Equity ZGR -20,45% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Ostrożnego Inwestowania PL -3,28% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji Korporacyjnych PL -1,97% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji PL -16,12% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Makroalokacji ZGR -3,78% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych ZGR -5,27% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalny Akcji ZGR -0,84% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR -13,37% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR -6,01% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Rynków Wschodzących ZGR -20,41% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL -11,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR -12,18% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Amerykańskich ZGR -0,12% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji PL -14,16% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +0,19% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -16,54% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +1,51% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR -21,19% inne 7 Kup
123... 15