123... 15
   
Dodaj do porównania NN (L) Indeks Surowców ZGR +40,43% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +39,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +38,22% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Growth Leaders ZGR +38,10% inne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Polskich PL +29,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących ZGR +26,98% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +17,71% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania BPS Momentum Akcji (w likwidacji) PL +16,87% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych ZGR +15,62% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu PL +12,85% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek PL +12,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +10,41% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania PKO Surowców Globalny ZGR +9,74% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.B ZGR +9,19% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR +8,91% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych ZGR +8,53% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR +7,97% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Stabilnego Wzrostu ZGR +6,70% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +6,24% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji ZGR +6,16% inne 3 Kup
123... 15