123... 14
   
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Multi Factor ZGR -0,08% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -14,57% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR -7,94% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Polskich Innowacji PL +5,82% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR +12,48% inne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Multistrategia ZGR - inne 6 - Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Stabilny Globalnej Dywersyfikacji ZGR +6,07% inne 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +14,69% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR +25,88% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL +9,24% inne 4 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Indeks Surowców ZGR -9,50% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +4,34% inne 7 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Balanced PL +11,30% inne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR -1,49% inne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +9,94% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR +11,61% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL +10,91% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +8,03% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +10,79% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL +8,98% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
123... 14