123... 14
   
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych PL +8,92% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Obligacji PL +10,44% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Konserwatywny PL +9,45% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT GreenStars ZGR +7,56% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Global Growth Trends ZGR +19,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Akcji PL +33,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Stabilnego Wzrostu ZGR +14,23% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selektywny Akcji Polskich PL +31,92% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selective Equity ZGR -1,88% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Ostrożnego Inwestowania PL +8,46% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji Korporacyjnych PL +8,33% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji PL +10,16% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Makroalokacji ZGR +9,16% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych ZGR +4,97% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalny Akcji ZGR +3,40% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR -1,49% inne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR +0,58% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Rynków Wschodzących ZGR -0,90% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL +36,42% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR -10,87% akcyjne 6 Kup
123... 14