123... 14
   
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Multi Factor ZGR -3,29% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -0,47% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +1,71% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Polskich Innowacji PL +5,82% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR +10,79% inne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Multistrategia ZGR +4,84% inne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Stabilny Globalnej Dywersyfikacji ZGR +7,29% inne 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +0,85% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR -3,00% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL +1,36% inne 4 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Indeks Surowców ZGR -0,23% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +5,15% inne 7 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Balanced PL +18,63% inne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR +5,41% inne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +7,79% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR +9,90% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL +9,71% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +5,76% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +10,07% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL +10,99% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
123... 14