123... 14
   
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +15,44% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL +43,38% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL +37,11% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących ZGR +3,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR +17,43% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +30,63% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL +34,09% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL +22,24% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +49,05% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +44,41% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR +22,73% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL +31,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR +8,35% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR +26,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR -4,67% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +4,55% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR +10,98% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Nowych Technologii PL +20,98% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rynków Wschodzących ZGR +2,77% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek ZGR +32,43% akcyjne 6 Kup
123... 14