123... 14
   
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -24,04% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcje Value ZGR -13,46% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Ekologicznych Europejskich PL -9,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ZGR -8,14% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR -7,39% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -7,13% inne 7 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Złota ZGR -5,53% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR -5,18% inne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR -4,67% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Emerging Markets Opportunities ZGR -4,55% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR -4,40% inne 7 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Indeks Surowców ZGR -3,38% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR -2,96% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich ZGR -2,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Multi Factor ZGR -2,68% inne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR -2,60% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Surowców ZGR -1,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B PL -1,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B PL -1,93% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Globalnych PL -0,39% akcyjne 6 Kup
123... 14