123... 14
   
Dodaj do porównania CASPAR Stabilny A ZGR +5,03% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR -4,67% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Krótkoterminowy ZGR +7,12% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ZGR -8,14% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. CASPAR Stabilny S ZGR +5,24% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Ekologicznych Europejskich PL -9,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -24,04% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Złota ZGR -5,53% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Ultra Długoterminowych ZGR +4,60% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +6,57% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Emerging Markets Opportunities ZGR -4,55% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR -7,39% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR +3,63% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Zrównoważony Azjatycki ZGR +1,44% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych ZGR +3,24% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +8,30% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ PIMCO Income ZGR +6,58% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ZGR +6,53% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Rynków Wschodzących ZGR +4,37% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ZGR +8,64% mieszane 4 Kup
123... 14