Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR -11,90% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR -30,49% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +17,71% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania BPS Momentum Akcji (w likwidacji) PL +16,87% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PL +1,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) ZGR -0,99% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) ZGR -12,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selektywny Akcji Polskich PL -10,99% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji PL -14,16% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selective Equity ZGR -20,45% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Rynków Wschodzących ZGR -20,41% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL -11,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalny Akcji ZGR -0,84% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR -13,37% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Amerykańskich ZGR -0,12% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR -12,18% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcji Ekologicznych PL -2,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Akcji Globalnych ZGR -2,83% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Spółek Innowacyjnych ZGR -25,72% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ZGR -7,82% akcyjne 5 Kup