Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ZGR -13,45% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus PL -0,44% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych ZGR +4,06% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Globalnych ZGR -3,75% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL -4,05% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR -2,06% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ZGR -5,72% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +17,71% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR -11,90% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +6,24% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR -2,50% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -29,06% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR -30,49% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL -17,10% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR -17,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL -26,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR -11,52% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL -6,50% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL -0,47% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL -1,69% dłużne 2 Kup