Dodaj do porównania NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy PL -13,00% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania NOVO Papierów Dłużnych PL -13,40% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +0,21% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) PL -5,99% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL -5,44% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Konserwatywny PL -10,82% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Krótkoterminowych Obligacji PL -0,75% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania NN Konserwatywny PL -0,94% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Skarbowych PL -4,95% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Konserwatywny Plus PL -1,00% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL -3,09% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Obligacji Plus PL -0,91% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GENERALI Korona Dochodowy PL -9,80% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania BPS Konserwatywny PL -1,99% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny Plus ZGR -8,86% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dłużny PL -3,79% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Lokata Plus PL -0,76% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GENERALI Aktywny Dochodowy PL -8,20% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Trezor ZGR -0,95% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) ZGR -1,63% dłużne 2 Kup