Dodaj do porównania SUPERFUND Akcyjny PL -21,11% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL -35,69% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL -6,60% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO ZGR -12,01% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR -18,87% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR -27,06% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR -52,38% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +25,97% inne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu ZGR -12,85% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacja PL -14,49% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR -31,38% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL -18,16% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -24,49% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL -30,76% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny Plus ZGR -8,86% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL -4,84% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC III Filar PL -31,93% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Global High Yield Bond ZGR -8,34% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Emerging Markets Opportunities ZGR -14,25% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Dłużny Uniwersalny PL -13,78% dłużne 4 Kup