Dodaj do porównania NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy PL -14,55% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania NOVO Papierów Dłużnych PL -15,27% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL -0,85% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Niskiego Ryzyka PL -8,41% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL -6,77% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Konserwatywny PL -11,48% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Krótkoterminowych Obligacji PL -2,59% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania NN Konserwatywny PL -2,77% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Skarbowych PL -6,43% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Konserwatywny Plus PL -2,90% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL -5,28% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Obligacji Plus PL -2,82% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Generali Korona Dochodowy PL -10,87% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania BPS Konserwatywny PL -3,49% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Dłużny (w likwidacji) PL -1,93% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny Plus ZGR -10,48% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dłużny PL -7,47% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Lokata Plus PL -4,65% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Generali Aktywny Dochodowy PL -9,63% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Trezor ZGR -3,84% dłużne krótkoterminowe 2 Kup