Dodaj do porównania INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu PL +33,00% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej ZGR +6,53% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich ZGR +14,18% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji ZGR +13,44% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa ZGR +34,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich PL +34,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek PL +22,35% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Polskiego PL +39,47% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynków Wschodzących ZGR +11,66% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich ZGR +21,78% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalnych Akcji ZGR +18,52% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Polskich Akcji PL +30,02% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Nowoczesnych Technologii PL +16,88% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Małych Spółek PL +22,79% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Akcyjny PL +15,49% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek PL +40,90% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych ZGR +10,08% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Amerykańskich ZGR +14,21% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B PL +9,41% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B PL +9,41% akcyjne 6 Kup