Dodaj do porównania NOBLE FUND Konserwatywny PL +8,71% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy PL +7,12% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GENERALI Korona Dochodowy PL +9,48% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Krótkoterminowy PL +6,14% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GENERALI Aktywny Dochodowy PL +9,27% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy ZGR +9,98% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dochodowy ZGR +8,95% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Papierów Dłużnych Polonez PL +7,56% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny PL +7,27% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacja PL +4,58% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Dłużny Uniwersalny PL +4,87% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL +7,17% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Oszczędnościowy PL +8,35% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Obligacji PL +7,27% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Konserwatywny PL +8,23% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny Plus PL +6,90% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Obligacji Plus PL +5,96% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Obligacji PL +5,39% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych PL +9,40% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Dynamiczny PL +5,87% dłużne 4 Kup